• ไม่มีสินค้าในตะกร้า

PADI Rescue Diver

About Course

เมื่อคุณมีประสบการณ์ดำน้ำที่มากขึ้น คุณอาจจะมีโอกาสได้พบเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทั้งกับตนเองและผู้อื่น แล้วเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ในหลักสูตร PADI Rescue Diver จะสอนวิธีปฎิบัติ รวมถึงฝึกให้เราสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ในแต่ละเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหลักการของ Rescue นั้น มีหลักง่ายๆว่า

ไม่มีการช่วยเหลือที่ถูกต้องด้วยวิธีเดียว

เราสามารถหาแนวทางได้หลากหลายในการช่วยเหลือ

ดังนั้นในการเรียนหลักสูตร Rescue Diver นั้น เราจะได้ลองปฏิบัติการช่วยเหลือในวิธีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ให้ปลอดภัยนั่นเอง โดยเราจะได้เรียนดังนี้ :

เรียนทฤษฏีในห้องเรียน

เพื่อให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของการช่วยเหลือ รวมถึงวิธีการที่ถูกต้อง และปลอดภัยสำหรับเรา และผู้ประสบเหตุ

ฝึกปฎิบัติในสระ

เราจะได้ลองทำการฝึกปฏิบัติกันในสระ ว่าสิ่งที่เราเรียนมาในห้องเรียนนั้น ควรปฎิบัติจริงอย่างไร

ฝึกจริงในทะเล

เมื่อพร้อม เราจะไปทำการฝึกจริงในทะเล และมีการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้คุณได้ลองแก้ไข และช่วยเหลือ

โดยการผ่านหลักสูตร Rescue Diver นั้น คุณจะมีความมั่นใจว่า คุณจะเป็นนักดำน้ำ ที่ตระหนักถึงความปลอดภัย ที่อาจะเกิดขึ้น ทั้งกับตนเอง และผู้อื่นได้ อีกทั้งยังมีความรู้ในการป้องกันล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจะเกิดอันตรายขึ้นได้อีกด้วย

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากได้ดู VDO และทำ Quick Review เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทำการฝึกปฏิบัติ กันในสระถึงวิธีการช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงฝึกจำลองสถานการณ์ให้คุณได้ลองแก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วย ดยสามารถทำการนัดกับครูได้ตามช่องทางดังนี้เรียน

Line : @yellowoctopus : http://bit.ly/yellowoctopus
FB messenger : m.me/yellowoctopusdive
E-mail : info@yellowoctopus.net

Show More

Course Content

Rescue Learning & VDO

  • Why we’ve to learn Rescue Diver?
    01:32
  • Watch Rescue Diver VDO
    01:25:37

Quick Reviews