• ไม่มีสินค้าในตะกร้า

eLearning

การเรียนรู้ ไม่มีข้อจำกัด ในเรื่องเวลา หรือสถานที่

eLearning Menu :

PADI Rescue Diver

เมื่อคุณมีประสบการณ์ดำน้ำที่มากขึ้น คุณอาจจะมีโอกาสได้พบเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทั้งกับตนเองและผู้อื่น แล้วเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

Emergency First Response

ในชีวิตประจำวัน เราอาจประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว ซึ่งอันตรายเหล่านั้นอาจทำไปสู่การบาดเจ็บ เพียงเล็กน้อย หรือหนักขึ้น จนอาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

PADI Advance Open Water

สำหรับนักดำน้ำที่ได้รับประกาศนียบัตร Open Water Diver เรียบร้อยแล้ว ต้องการเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการดำน้ำที่หลากหลาย และท้าทายมากยิ่งขึ้น

PADI Open Water Diver

หากคุณสนใจที่จะเรียนดำน้ำ หลักสูตร Open Water Diver นั้นเป็นหลักสูตรแรกที่เราแนะนำให้คุณเริ่มเรียนดำน้ำ ซึ่งการเรียนเพื่อให้ได้บัตรดำน้ำของ PADI นั้นไม่ยากจนเกินไปนัก

PADI Enrich Air Nitrox

สำหรับนักดำน้ำที่ได้รับบัตร Open Water หรือระดับขั้นที่สูงกว่านั้น คุณคงผ่านประสบการณ์ การดำน้ำมาบ้างแล้ว คุณอาจจะได้ยินเรื่องราว เกี่ยวกับอากาศ Nitrox มาแล้ว

หมายเหตุ : การเรียน eLearning

ราคาสำหรับการเรียน eLearning นี้ ยังไม่รวมราคาสำหรับการฝึกปฏิบัติในสระ และการสอบภาคทะเล  โดยคุณจะยังไม่ได้รับประกาศนียบัติจบหลักสูตร จนกว่าคุณจะผ่านการเรียนทฤษฏี ลงสระ และผ่านการสอบภาคทะเล ซึ่งคุณสามารถนัดเวลาสำหรับเรียนในสระ และสอบภาคทะเลได้อีกครั้ง