Return Policy

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า​

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ เราได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่ดีที่สุดให้กับคุณ คุณสามารถสอบถามหรือปรึกษาการใช้งานของสินค้าแต่ละชนิดได้ และสามารถแจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

 • กรณีที่คุณสั่งซื้อสินค้าโดยจ่ายแบบผ่อนชำระ หากต้องการคืนสินค้าจะต้องนำคืนสินค้าทุกชิ้นของคำสั่งซื้อ ไม่สามารถแบ่งคืนสินค้าเพียงบางชิ้นของคำสั่งซื้อนั้นได้
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  และอยู่ในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า ได้แก่ ฟิล์มกันฝ้า น้ำยากันฝ้า หรือสินค้าที่ได้รับการนำไปใช้ในน้ำแล้ว
 • สาเหตุที่ชำรุดมาจากการผลิต และได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น
 • กรณีที่ซื้อสินค้า ได้รับของแถม, ของสมนาคุณ, บัตรส่วนลด และอุปกรณ์เสริม ที่จัดส่งให้คุณพร้อมกับสินค้า คุณจะต้องส่งคืนสิ่งที่ได้รับเหล่านั้นกลับมาพร้อมกับสินค้าของคุณ
 • โค้ดส่วนลด ไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

​การรับประกันสินค้า​

 • สินค้าบางประเภทจะได้รับการรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเป็นผู้กำหนด​
  สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการขนส่งในแต่ละราย

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

 • ติดต่อร้านผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ :

Line : @yellowoctopus : 
FB messenger : m.me/yellowoctopusdive
E-mail : info@yellowoctopus.net
Phone : 0814142242

 • แจ้งรายละเอียดความเสียหายของสินค้าเพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น
 • ส่งสินค้าคืนตามที่อยู่ที่ร้านแจ้ง เพื่อส่งให้กับผู้ผลิต
 • ร้านจะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขให้กับลูกค้าทราบ
 • กรณีคือเงิน อ้างอิงตามกระบวนการคืนเงินของแต่ละช่องทางชำระเงิน หรือกระบวนการของธนาคาร