• ไม่มีสินค้าในตะกร้า

PADI Open Water Diver

About Course

หากคุณสนใจที่จะเรียนดำน้ำ หลักสูตร Open Water Diver นั้นเป็นหลักสูตรแรกที่เราแนะนำให้คุณเริ่มเรียนดำน้ำ ซึ่งการเรียนเพื่อให้ได้บัตรดำน้ำของ PADI นั้นไม่ยากจนเกินไปนัก

โดยหลักสูตรนี้จะแบบเป็น 3 ส่วน เพื่อให้นักเรียนทุกคน เข้าใจในหลักของการดำน้ำ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ และการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การดำน้ำต้องเข้าใจอุปกรณ์ดำน้ำ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

กฎของการดำน้ำแบบ Scuba

เรียนทฤษฎี

เพื่อให้เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ สิ่งที่มีผลกระทบกับเราเมื่อดำน้ำ โดยเราจะสอนกันใน eLearning นี้นั่นเอง

ฝึกปฏิบัติในสระ

เมื่อทำข้อสอบภาพทฤษฎีผ่านเรียบร้อย ก็สามารถมาฝึกปฏิบัติในสระ เพื่อให้พร้อมกันสอบทะเลต่อไป

สอบภาคทะเล

หลังจากปฏิบัติในสระเรียบร้อย และมั่นใจแล้ว เราจะไปสอบในทะเลกันจริงๆแล้ว ไม่ยากเกินไป

โดยการเรียนทฤษฎี ซึ่งเราจะสอนกันแบบ eLearning นี้ คุณจะเข้าใจเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็น และหลักพื้นฐานสำคัญต่างๆของการดำน้ำแบบ SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) เข้าใจหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงดันที่อยู่รอบตัวเมื่อเราลงไปดำน้ำ

นอกจากนี้ยังเข้าใจปัญหาที่อาจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชำรุดของอุปกรณ์ การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ รวมถึงการป้องกันอาการของโรคต่างๆที่อาจเกิดจากการดำน้ำได้อีกด้วย

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อเรียนหลักทฤษฏีการดำน้ำเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติในสระ โดยสามารถนัดเวลาลงสระได้กับครูผู้สอนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

Line : @yellowoctopus :
FB messenger : m.me/yellowoctopusdive
E-mail : info@yellowoctopus.net

และเมื่อคุณ เรียนทฤษฎี ฝึกปฏิบัติในสระ รวมถึง สอบผ่านในภาคทะเล ทั้ง 3 ส่วน คุณก็จะได้รับบัตรดำน้ำจาก PADI เป็นนักดำน้ำที่รับรองโดยสถาบันสากล

Show More

Course Content

Introduction to SCUBA
รู้จักการดำน้ำแบบ SCUBA

SCUBA Equipment
รู้จักกับอุปกรณ์ดำน้ำที่เราต้องใช้

Pressure around US
รู้จักกับแรงดัน ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำของเรา

Light, Color and Sound Underwater
รู้จักว่าแสง สี เสียงเปลี่ยนแปลงอย่างไรใต้น้ำ

Buddy Systems
รู้จักกับระบบการดำน้ำแบบ Buddy

Environmental related to Diving
รู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำน้ำ

Type of Diving
รู้จักประเภทของการดำน้ำ

Problem Management
การจัดการกับปัญหาที่อาจะเกิดขึ้น

Gas and Pressure Problem
รู้จักปัญหาที่เกิดจาก Gas และแรงดัน

Dive Table
รู้จักกับตารางดำน้ำ

More Diving Experiences
เพิ่มพูนประสบการณ์การดำน้ำ

Final Examination