• ไม่มีสินค้าในตะกร้า

PADI Enrich Air Nitrox

Course Prerequisite(s)

  • Please note that this course has the following prerequisites which must be completed before it can be accessed
  • PADI Open Water Diver

About Course

สำหรับนักดำน้ำที่ได้รับบัตร Open Water หรือระดับขั้นที่สูงกว่านั้น คุณคงผ่านประสบการณ์ การดำน้ำมาบ้างแล้ว คุณอาจจะได้ยินเรื่องราว เกี่ยวกับอากาศ Nitrox มาแล้ว

ที่นักดำน้ำหลายคนมักจะกล่าวว่า ใช้อากาศ Nitrox แล้วจะทำให้คุณดำน้ำได้นานขึ้น

ใช้อากาศ Nitrox แล้วคุณจะดำน้ำได้นานขึ้น

นักดำน้ำมักเข้าใจเช่นนี้

แต่คำพูดหล่านั้นถูกต้องจริงหรือ เมื่อเราใช้อากาศ Nitrox แล้วเราจะดำน้ำได้นานขึ้นจริงหรือ

ในบทเรืยนหลักสูตร Enrich Air Nitrox นี้ คุณจะได้เข้าใจถึง ลักษณะของอากาศชนิดพิเศษนี้ ว่ามันจะมีผลกับร่างกาย และมีผลกับการดำน้ำของคุณอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องแรงดัน (Pressure) อันตรายที่อาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้อากาศพิเศษนี้

Show More

Course Content

What is Enrich Air Nitrox?
เริ่มต้นด้วยการเข้าใจว่าอากาศ Nitox คืออะไร

  • Enrich Air Nitrox
  • [QUIZ] : What is Nitrox?

Composition of GAS in Nitrox
รู้จักส่วนประกอบของก๊าซในอากาศ Nitrox

Enrich air gear and stuff
ถ้าเราใช้อากาศ Nitrox ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

Pressure and Partial Pressure
มาทบทวนเกี่ยวกับแรงดัน และรู้จักแรงดันย่อย

Danger from Oxygen & DCS
อันตรายที่เกิดจาก Oxygen และอาการ DCS