• ไม่มีสินค้าในตะกร้า

PADI Advance Open Water

About Course

สำหรับนักดำน้ำที่ได้รับประกาศนียบัตร Open Water Diver เรียบร้อยแล้ว ต้องการเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการดำน้ำที่หลากหลาย และท้าทายมากยิ่งขึ้น

โดยในหลักสูตร Advance Open Water นี้ คุณจะได้ฝึกการดำน้ำในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายขึ้น เช่น การดำน้ำในความลึกที่มากขึ้น การดำน้ำโดยใช้เข็มทิศระบุทิศทางใต้น้ำ การดำน้ำดูเรือจม การดำน้ำด้วยการปรับการลอยจมที่ดีขึ้น และอื่นๆอีกหลายทักษะที่คุณอาจได้ฝึกฝนเพิ่มเติมในหลักสูตรนี้

เรียนทฤษฏี

คุณจะได้เรียนทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในทักษะต่างๆ และเตรียมพร้อมในการปฏิบัติในทะเลจริง เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

ฝึกปฏิบัติ

หลักจากเรียนทฤษฎีแล้ว คุณจะได้ฝึกปฏิบัติในสิ่งแวดล้อมจริง และทำความรู้ที่เรียนจากภาคทฤษฎี มาใช้จริงในทะเล

Show More

Course Content

Introduction to Advance
ทำความเข้าใจกับการเรียน Advance Open Water

Think like a diver

Deep Diving

Underwater Navagation

Night Diving

Wreck Diving

Drift Diving

Peak Performance Buoyancy

Final Examination