• ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Emergency First Response

About Course

ในชีวิตประจำวัน เราอาจประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว ซึ่งอันตรายเหล่านั้นอาจทำไปสู่การบาดเจ็บ เพียงเล็กน้อย หรือหนักขึ้น จนอาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากเราสามารถเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหารที่อาจะเกิดขึ้น หรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้ความรุนแรงที่อาจะเกิดขึ้น กลับทุเลาเบาบางได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประสบเหตุ รอดพ้นจากสถานการณ์ที่รุนแรงได้

แต่การช่วยเหลือนั้น เราก็ควรจะต้องรู้วิธีปฎิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น ::

การประเมินสถานการณ์

ก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เราจะประเมินอย่างไร เพื่อให้เราปลอดภัย

การวิเคราะห์ผู้ประสบเหตุ

ว่าผู้ประสบเหตุ อยู่ในสถานะใด เราจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร

ติดต่อขอความช่วยเหลือ

เราจะติดต่อ Emergency Medical Services อย่างไร เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือย่างรวดเร็วที่สุด

ในการเรียน EFR นั้น เราจะได้ทราบถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ทั้งการดูแลผู้ประสบเหตุ ให้มีโอกาสปลอดภัยสูงขึ้น โดยรวมถึงการดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยในการช่วยเหลืออีกด้วย

หลังจากเราได้พยายามช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้ว อาจะมีความเป็นไปได้ที่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้สำเร็จ เราก็ไม่ควรลงโทษตนเองด้วยความรู้สึกผิด เพราะเราได้ช่วยเหลือเต็มที่แล้ว

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากได้ดู VDO และทำ Quick Review เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทำการฝึกปฏิบัติ ในการทำ CPR รวมถึงฝึกการทำแผล และดูแลผู้ป่วยจริง โดยสามารถทำการนัดกับครูได้ตามช่องทางดังนี้

Line : @yellowoctopus :
FB messenger : m.me/yellowoctopusdive
E-mail : info@yellowoctopus.net

Show More

Course Content

EFR learning & VDO

  • Why we’ve to learn EFR?
    01:07
  • Watch EFR VDO
    01:49:18

Quick Reviews